Features

Laboratory

AA203
Electronic laboratory
Location: AA203
Image
Advanced Semiconductor laboratory

Location: S201-2
Teacher
Kuo-Wei Liu, Fu-Chien Chiu

Image
Opto-electronic laboratory

Location: AA703
Teacher
Yu-Cheng Lin, Shih-Jung Chang

Image
Computer Application laboratory

Location: S410
Teacher
Pu-Sheng Tsai, Zhen-Yuan Chen,
Kuei-Chih Lin

Image
Signal and System laboratory

Location: S409
Teacher
Ping-Sheng Huang, Yih-Hsia Lin,
Jiunn-Tsair Fang, Yi-Jen Mon